Food4you verkkosivujen käyttöehdot
Ehdot ovat voimassa 2.3.2021 alkaen.

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.
Mikäli et hyväksy ehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa.

 

1. Yleistä

Food4you Verkkosivuston (jäljempänä ”Sovellus”) omistaa ja tarjoaa käyttöön MainosLähde Oy (jäljempänä ”Palveluntoimittaja”), y-tunnus 2110016-6, osoite Linnankatu 6 A, 87100 Kajaani.

Verkkosivuston kautta asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) voi tutustua ja tilata tuotteita (jäljempänä ”Tuotteet”) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Tuotteiden myyjänä toimii ravintolayhtiö, jossa Asiakas tekee ostoksensa (jäljempänä ”Palvelunvälittäjä”).

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Verkkosivustoon ja siinä esitettyyn sisältöön. Käyttämällä Verkkosivustoa Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan sekä niitä että Verkkosivustossa erikseen annettavia ohjeita. Nämä käyttöehdot sitovat myös Palvelunvälittäjää.

Käyttöehdot ovat Asiakkaan saatavilla Verkkosivustossa. Suosittelemme, että Asiakas seuraa käyttöehtoja säännöllisesti mahdollisien muutoksien takia.

 

2. Food4you -verkkosivusovellus

Verkkosivusto on Palvelunvälittäjän asiakkaille suunnattu tilausjärjestelmä. Verkkosivustoa on mahdollista käyttää joko ilman rekisteröitymistä tai vaihtoehtoisesti rekisteröityneenä tuotteiden tilaamista varten.

Rekisteröitymättömät käyttäjät. Verkkosivuston selaaminen ei edellytä Asiakkaalta rekisteröitymistä. Asiakas saa Verkkosivuston kautta tietoa Palvelunvälittäjän tuotteista, toimipaikoista ja palveluista. Mahdollisesti myös kampanjoista sekä tarjouksista. Rekisteröimättömät käyttäjät eivät voi tehdä ennakkotilauksia Verkkosivustolla tai maksaa ostoksia.

Rekisteröityneet, kirjautuneet käyttäjät. Rekisteröitymisellä Verkkosivustoon Asiakas hyväksyy nämä ehdot ja säännöt. Rekisteröityneillä Verkkosivuston käyttäjillä on mahdollisuus tehdä Verkkosivuston kautta ennakkotilauksia Palvelunvälittäjältä ja noutaa tilauksensa annettuna/valitsemanaan ajankohtana. Verkkosivuston kautta Asiakas saa mm. tietoja yhteystiedoista, aukioloajoista ja yleisesti myös mahdollisista kampanjoista ja tarjouksista.

Verkkosivuston moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on käytössä aina viimeisin selain- tai ohjelmaversio.

 

3. Tuotevalikoima ja hinnasto

Verkkosivustossa esitellyistä tuotevalikoimasta, oikeudellisuudesta, tuoteselosteista ja hinnoista vastaa Palvelunvälittäjä. Kaikki tuotteet eivät ole välttämättä saatavilla joko Verkkosivustossa tai Palvelunvälittäjän ravintolassa. Kaikki esitetyt hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron ja muut soveltuvat verot sekä maksut.

Poikkeustapauksessa Palvelunvälittäjän hinnat voivat poiketa Verkkosivustossa esitetyistä hinnoista, jolloin Asiakas on oikeutettu saamaan tuotteen halvemmalla hinnalla, paitsi mikäli ilmoitettu hinta on selkeästi Palvelunvälittäjän hinnoista virheellinen. Tässä tapauksessa Palvelunvälittäjä ja Asiakas sopivat kohdan 4.2. mukaisesti ennakkotilauksen peruuttamisen tai hyvittämisen.

 

4. Tilaaminen


MainosLähde Oy
Y-tunnus 2110016-6
Linnankatu 6 A
87100 Kajaani

Asiakkaalla ei ole oikeutta Ennakkotilauksen peruuttamiseen. Sovellettavan lain mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa.

 

4.5 Ennakkotilauksen myöhästynyt nouto

Ennakkotilaus pyritään valmistamaan Asiakkaan ilmoittamaan noutoajankohtaan mennessä. Asiakkaan tulee noutaa tuotteet tilauksen noutoajankohtana. Ennakkotilausta säilytetään ravintolassa siitä hetkestä, kun tilaus on noudettavissa, kuitenkin enintään ravintolan sulkemisajankohtaan saakka. Jos Asiakas ei ole tämän ajan kuluessa noutanut Ennakkotilaustaan, tilaus hävitetään. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen myöhästyneen noudon perusteella. Tuoteturvallisuuden varmistamiseksi tuotteita ei voida luovuttaa noutoajan päätyttyä.

 

4.6 Sähköposti

 Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä sähköpostitse. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Palvelunvälittäjällä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Palvelunvälittäjä ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

 

5. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Sovellukseen

Verkkosivusto ja sen sisältö ovat MainosLähde Oy:n omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä immateriaalioikeudet. Kaikki oikeudet Verkkosivustoon ja sen sisältöön pidätetään.

Verkkosivuston käyttö on sallittu vain Palvelunvälittäjälle sekä henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Verkkosivustossa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman MainosLähde Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty. Palvelunvälittäjä ja Asiakas eivät saa käyttää Verkkosivustoa näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

 

6. Vastuut 

Food4you Verkkosivusto sisältöineen tarjotaan Palvelunvälittäjälle ja Asiakkaalle sellaisena kuin se on. Palveluntoimittaja ei vastaa Verkkosivustossa välitettävän sisällön virheistä, puutteista tai muistakaan vioista. palvelunvälittäjä ei myöskään takaa Verkkosivuston saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Palvelunvälittäjä ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän Verkkosivuston käyttämisestä tai Verkkosivustossa annetusta informaatiosta, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palvelunvälittäjä vastaa Verkkosivuston kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja saapumisesta. Palvelunvälittäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Verkkosivustoon mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Palvelunvälittäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että aineisto ei sisällä viruksia tai ole muullakaan tavoin vahingollista.

 

7. Evästeet

Palveluntarjoaja käyttää Verkkosivustossa evästeitä (Cookie). Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Verkkosivuston käyttäjämäärien seurannan ja tiedon keräämisen siitä, miten ja milloin Verkkosivustoa käytetään.

Verkkosivusto hyödyntää Google Analytics -mainontaominaisuuksia. Google Analytics yksilöi Asiakkaan evästeillä ja kerää anonyymia oletustietoa koskien mm. asiakkaiden sukupuolta, ikäryhmää ja yleisiä kiinnostuksen kohteita. Google koostaa Sovelluksen käytöstä raportteja, joita Palvelunvälittäjä käyttää tilastoidakseen kävijämääriä ja parantaakseen palvelua. Lisäksi kerätyn tiedon avulla Asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Verkkosivuston ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (Retargeting) hyödyntämällä.

Asiakas voi kytkeä pois evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. MainosLähde Oy suosittelee kuitenkin evästeiden käyttöä Verkkosivustossa parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen saamiseksi.

 

8. Kolmansien osapuolien palvelut

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille tai palveluille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, lain mukaisuuksista, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään Asiakkaan tulee hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

 

9. Muut ehdot

Palveluntarjoaja saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Verkkosivuston, Verkkosivuston sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan. Tämä sisältää myös lisäykset näihin käyttöehtoihin. Olennaisista sopimusmuutoksista ilmoitetaan kuitenkin Palvelunvälittäjälle kohtuullisessa ajassa sähköpostitse. Palvelunvälittäjän tulee hyväksyä käyttöehtojen muutokset Verkkosivuston käytön jatkamiseksi.

Asiakkaan tulee käyttää Verkkosivustoa myös näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Verkkosivusto on Asiakkaan käytössä ilman erillistä kirjautumista aina siihen saakka, kunnes Asiakas haluaa tehdä tilauksia. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä sekä tietokoneen/puhelimensa/laitteensa asianmukaisen tietoturvan järjestämisestä. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Verkkosivustossa.

Palvelun käyttämiseen, Verkkosivustossa tehtäviin ostoihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos asiakkaalla on kotipaikka EU-maassa, kyseisen maan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön määräykset ovat kuitenkin ensisijaisia näihin sääntöihin nähden.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Kainuun toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

 

10. Asiakastietojen tallennus

Tilaajan tiedot tallennetaan Palvelunvälittäjän asiakasrekisteriin.


11. Reklamaatio

Jos toimituksessa tai tuotteessa on vikaa, ota yhteyttä Ravintolan asiakaspalveluun. Tilausvahvistuksessa ilmoitetaan myös tilauksen valmistavan ja toimittavan ravintolan tiedot. Toimitusaikaan sekä tuotteeseen liittyvissä reklamaatioissa tai kysymyksissä ota yhteys suoraan toimittavaan ravintolaan nopeuttaaksesi tiedonkulkua.

Voit olla todennäköisesti yhteydessä asiakaspalveluun myös Ravintolan verkkokaupan mahdollisen palautelomakkeen tai sosiaalisen mediakanavien kautta.

 

12. Yhteystiedot

Jos sinulla on Verkkosivustoa koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluun:


MainosLähde Oy
Y-tunnus 2110016-6
Linnankatu 6 A
87100 Kajaani

4.1 Ostoslistaan kerääminen

Kaikki Verkkosivuston käyttäjät voivat nopeuttaa asiointiaan keräämällä tilauksensa sisällön etukäteen ostoslistaan Verkkosivustossa ja esittämällä ostoslistan yksilöivän koodin kassalla (jäljempänä ”Ostoslistan kerääminen”). Ostoslistalle kerättyjen tuotteiden maksaminen tapahtuu normaalisti kassalla tai paikan päällä, jonka jälkeen Tuotteet valmistetaan Asiakkaan tilauksen mukaan.

 

4.2 Ennakkotilaus

Rekisteröitynyt Asiakas voi koota ja noutaa ja maksaa tai maksaa ja noutaa Verkkosivustossa ennakkotilauksen, jolloin tilaus on suoraan noudettavissa osoitetussa ravintolassa (jäljempänä ”Ennakkotilaus”). Ennakkotilaus edellyttää tilauksen vahvistamista tai maksamista ennen tilauksen noutoa. Verkkosivustossa ilmoitetaan ravintola(t), joissa Ennakkotilaus, nouto tai toimitus on mahdollinen (”jäljempänä Tilausravintola”). Ennakkotilauksen tilausajankohdalla tarkoitetaan jäljempänä hetkeä, jolloin Asiakas vahvistaa ja/tai maksaa tilauksensa.

Asiakas voi noutaa Ennakkotilauksen erikseen merkityltä noutopisteeltä ravintolassa (jäljempänä ”Noutopiste”) tai drive-in-luukulta. Asiakas voi noutaa Ennakkotilauksen Noutopisteeltä Palvelunvälittäjän kassalta, kuitenkin niillä ehdoilla ja ohjeilla, mitkä Palvelunvälittäjä on tilauksen yhteydessä noutamisesta antanut.

Verkkosivustossa tehty Ennakkotilaus sitoo Asiakasta. Ennakkotilauksen yksilöi esim. neljänumeroinen koodi, joka oikeuttaa Asiakkaan noutamaan ennakkotilauksen. Asiakas vastaa koodin turvallisesta säilyttämisestä. Asiakas voi antaa koodin tiedoksi toiselle henkilölle, jolloin tämä voi noutaa Ennakkotilauksen Asiakkaan vastuulla ja sijaan. Palvelunvälittäjä ja Palveluntarjoaja eivät ole vastuussa koodin luvattomasta käytöstä, ellei kolmas osapuoli saa koodia haltuunsa tai Palvelunvälittäjän johtuvasta syystä.

Asiakas valitsee Verkkosivustossa ennakkotilauksensa noutoajankohdasta. Verkkosivusto ilmoittaa automaattisesti, mikäli haluttu aika ei ole mahdollinen. Ennakkotilauksen noutoajankohta voi olla heti, jolloin Ennakkotilauksen voi tehdä vain ravintolan saman päivän aukioloajalle. Ennakkotilauksen voi kuitenkin tehdä myöhäisimmillään 12 tunnin päähän Ennakkotilauksen tilausajankohdasta. Ennakkotilauksessa noutoajan tulee olla vähintään 10 minuuttia ennen Tilausravintolan sulkemisaikaa. Ravintola ei ole vastuussa, mikäli Asiakas ei nouda tilausta ajoissa.

Asiakas pystyy tarkistamaan Verkkosivustossa, milloin Ennakkotilaus on noudettavissa. Valmiista Ennakkotilauksesta toimitetaan asiakkaalle tieto ilmoituksena.

Asiakkaan tulee ymmärtää, että kiireellisinä aikoina Ennakkotilauksen valmistamisessa saattaa kestää ennakoitua kauemmin. Asiakas ei ole oikeutettu korvauksiin myöhästyneen Ennakkotilauksen perusteella, ellei pakottavassa lainsäädännössä määrätä toisin.

 

4.3 Ennakkotilauksen maksaminen

Asiakas voi maksaa Ennakkotilauksen maksukortilta tai muulla käytössä olevan maksuvälityspalvelun tarjoamalla maksutavalla. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Stripe Payments Europe Limited. Maksuvälineinä hyväksymme yleisimmät maksukortit (Visa, Visa Electron ja Mastercard) ja kaikkien suomalaisten pankkien verkkomaksut. Kotibotilla tilaus maksetaan etukäteen Checkout Finland Oy:n luottokorttipainikkeilla tai Pivo-palvelulla.

Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas hyväksyy samalla Stripen käyttöehdot (Stripe Checkout User Terms of Service, Finland:  www.stripe.com/fi/checkout/terms) sekä tietosuojaselosteen (Stripe Privacy Policy, Finland:  www.stripe.com/fi/privacy).

 

4.4 Ennakkotilauksen peruuttaminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta Ennakkotilauksen peruuttamiseen. Sovellettavan lain mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa.

 

4.5 Ennakkotilauksen myöhästynyt nouto

Ennakkotilaus pyritään valmistamaan Asiakkaan ilmoittamaan noutoajankohtaan mennessä. Asiakkaan tulee noutaa tuotteet tilauksen noutoajankohtana. Ennakkotilausta säilytetään ravintolassa siitä hetkestä, kun tilaus on noudettavissa, kuitenkin enintään ravintolan sulkemisajankohtaan saakka. Jos Asiakas ei ole tämän ajan kuluessa noutanut Ennakkotilaustaan, tilaus hävitetään. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen myöhästyneen noudon perusteella. Tuoteturvallisuuden varmistamiseksi tuotteita ei voida luovuttaa noutoajan päätyttyä.

 

4.6 Sähköposti

 Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä sähköpostitse. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Palvelunvälittäjällä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Palvelunvälittäjä ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

 

5. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Sovellukseen

Verkkosivusto ja sen sisältö ovat MainosLähde Oy:n omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä immateriaalioikeudet. Kaikki oikeudet Verkkosivustoon ja sen sisältöön pidätetään.

Verkkosivuston käyttö on sallittu vain Palvelunvälittäjälle sekä henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Verkkosivustossa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman MainosLähde Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty. Palvelunvälittäjä ja Asiakas eivät saa käyttää Verkkosivustoa näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

 

6. Vastuut 

Food4you Verkkosivusto sisältöineen tarjotaan Palvelunvälittäjälle ja Asiakkaalle sellaisena kuin se on. Palveluntoimittaja ei vastaa Verkkosivustossa välitettävän sisällön virheistä, puutteista tai muistakaan vioista. palvelunvälittäjä ei myöskään takaa Verkkosivuston saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Palvelunvälittäjä ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän Verkkosivuston käyttämisestä tai Verkkosivustossa annetusta informaatiosta, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palvelunvälittäjä vastaa Verkkosivuston kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja saapumisesta. Palvelunvälittäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Verkkosivustoon mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Palvelunvälittäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että aineisto ei sisällä viruksia tai ole muullakaan tavoin vahingollista.

 

7. Evästeet

Palveluntarjoaja käyttää Verkkosivustossa evästeitä (Cookie). Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Verkkosivuston käyttäjämäärien seurannan ja tiedon keräämisen siitä, miten ja milloin Verkkosivustoa käytetään.

Verkkosivusto hyödyntää Google Analytics -mainontaominaisuuksia. Google Analytics yksilöi Asiakkaan evästeillä ja kerää anonyymia oletustietoa koskien mm. asiakkaiden sukupuolta, ikäryhmää ja yleisiä kiinnostuksen kohteita. Google koostaa Sovelluksen käytöstä raportteja, joita Palvelunvälittäjä käyttää tilastoidakseen kävijämääriä ja parantaakseen palvelua. Lisäksi kerätyn tiedon avulla Asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Verkkosivuston ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (Retargeting) hyödyntämällä.

Asiakas voi kytkeä pois evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. MainosLähde Oy suosittelee kuitenkin evästeiden käyttöä Verkkosivustossa parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen saamiseksi.

 

8. Kolmansien osapuolien palvelut

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille tai palveluille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, lain mukaisuuksista, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään Asiakkaan tulee hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

 

9. Muut ehdot

Palveluntarjoaja saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Verkkosivuston, Verkkosivuston sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan. Tämä sisältää myös lisäykset näihin käyttöehtoihin. Olennaisista sopimusmuutoksista ilmoitetaan kuitenkin Palvelunvälittäjälle kohtuullisessa ajassa sähköpostitse. Palvelunvälittäjän tulee hyväksyä käyttöehtojen muutokset Verkkosivuston käytön jatkamiseksi.

Asiakkaan tulee käyttää Verkkosivustoa myös näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Verkkosivusto on Asiakkaan käytössä ilman erillistä kirjautumista aina siihen saakka, kunnes Asiakas haluaa tehdä tilauksia. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä sekä tietokoneen/puhelimensa/laitteensa asianmukaisen tietoturvan järjestämisestä. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Verkkosivustossa.

Palvelun käyttämiseen, Verkkosivustossa tehtäviin ostoihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos asiakkaalla on kotipaikka EU-maassa, kyseisen maan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön määräykset ovat kuitenkin ensisijaisia näihin sääntöihin nähden.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Kainuun toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

 

10. Asiakastietojen tallennus

Tilaajan tiedot tallennetaan Palvelunvälittäjän asiakasrekisteriin.


11. Reklamaatio

Jos toimituksessa tai tuotteessa on vikaa, ota yhteyttä Ravintolan asiakaspalveluun. Tilausvahvistuksessa ilmoitetaan myös tilauksen valmistavan ja toimittavan ravintolan tiedot. Toimitusaikaan sekä tuotteeseen liittyvissä reklamaatioissa tai kysymyksissä ota yhteys suoraan toimittavaan ravintolaan nopeuttaaksesi tiedonkulkua.

Voit olla todennäköisesti yhteydessä asiakaspalveluun myös Ravintolan verkkokaupan mahdollisen palautelomakkeen tai sosiaalisen mediakanavien kautta.

 

12. Yhteystiedot

Jos sinulla on Verkkosivustoa koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluun:


MainosLähde Oy
Y-tunnus 2110016-6
Linnankatu 6 A
87100 Kajaani